Stowarzyszenie powołano do życia 15 czerwca 1994r., w skład komitetu założycielskiego wchodziły następujące osoby:

Pan Piotr Szafarek, Pani Anna Czerniak i Pani zofia Chlebowska.Za patrona Stowarzyszenia przyjeto nieżyjącego
dr Romana Grzeszczaka organizatora i budowniczego słupeckiego szpitala, oraz wieloletniego Ordynatora Oddziału Chorób Płuc.

Lista członków założycieli Stowarzyszenia ds. Walki z Nowotworami oraz Choroabmi Układu Oddechowego im. dr Romana Grzeszczaka w Słupcy:

 Eugeniusz Grzeszczak, Anna Czerniak, Piotr Szafarek, Mariola Chojnicka-Klyszcz, Zofia Chlebowska, Henryk Czarciński, Józefa Gromanowska, Andrzej Grzeszczak, Wojciech Kochański, Maria Kominkiewicz, Stefan Kumosa, Małgorzata Politowicz, Elżbieta Sybis-Jarosz, , Barabara Szymńska, Henryka Wareńczak, Karol Wyszomirski, Barbara Ziemska.

      

 

Podstawowym celem działania stowarzyszenia jest walka z chorobami układu oddechowego- w tym głównie nowotworami.

 

Cele szczegółowe:

 

1.Prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki.

2. Organizowanie i finansowanie badań profilaktycznych.
3. Finansowanie zakupu nowoczesnej aparatury do diagnostyki i wczesnego wykrywania chorób płuc w szczególności nowotworów.

4. Prowadzenia edukacji, wychowania i akcji oświatowej na temat schorzeń płuc i raka piersi u kobiet.

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

6. Ochrona i promocja zdrowia.

7. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom  w trudnej sytaucji życiowej  oraz wyrównywaniee szans tych rodzin i osób w tym głownie osób z gruźlicą płuc i chorobami układu oddechowego.

8. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.

9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktu i współpracy między społeczeństwami.